Dag leerling,

In dit artikeltje zal ik mijn best doen om je een beetje een beeld te geven van alle politieke partijen, zodat je aanstaande maandag je stem kan uitbrengen. Bedenk dus even goed wat je belangrijk vindt. Gelijkheid? Vrijheid? Moet Nederland snel veranderen of is alles wel goed zo? Lees dus goed kies voor jezelf, want jij kan dat het best en dat zal je later nog vaak moeten doen. Succes!


VVD:
Opgericht in 1948, is dit een van de oudste Nederlandse partijen. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wordt gezien als rechts, liberaal en conservatief. Persoonlijke en economische vrijheid en het behoud van oude waardes zijn voor de VVD belangrijk. In 2010 en 2012 was dit de grootste partij. Toen won Mark Rutte de verkiezingen. Hij is nu weer lijsttrekker.

– harder straffen: maximale gevangenisstraffen voor moord en doodslag omhoog
– inburgering is de verantwoordelijkheid van de vluchtelingen
– samenwerking met de EU op het gebied van defensie en de markt
– klimaat is belangrijk, zolang het niet ten koste gaat van de economie
– lagere belastingen en minder toeslagen
– veel vrijheid voor ondernemers
– meer geld naar orde en defensie

PVDA:
De Partij van de Arbeid is links en sociaaldemocratisch. Dat betekent dat ze voor gelijkheid en een grotere overheid zijn. Arme mensen en minderheden moeten beschermd worden. Het klimaat is belangrijk en de zorg moet goedkoper worden door het eigen risico af te schaffen. Van 2012 tot 15 maart regeert de PvdA samen met de VVD met Lodewijk Asscher als vice-president. Hij is nu de lijsttrekker.

– meer gelijkheid door toeslagen en lage lasten armen en hoge belastingen voor rijken
– milieu is prioriteit. Zo snel mogelijk de kolencentrales dicht en elektrische auto’s op de weg
– PvdA is minder van hard straffen. Los conflicten op door te praten. Zowel in oorlog als bij criminelen
– minimumjeugdloon moet gelijk worden aan volwassen minimumloon
– de overheid moet zich hard maken voor de multiculturele samenleving. Brede scholen met alle niveaus en taalcursussen voor vluchtelingen
– aanpakken van de hoge bonussen van de bankiers en multinationals

PVV:
De Partij Voor de Vrijheid werd in 2006 opgericht toen Geert Wilders uit de VVD stapte. Sindsdien is deze lijsttrekker niet meer weg te denken uit het nieuws en de politiek, al is het voor ‘Fitna’, waarin hij uitlegt waarom hij vindt dat de islam een gevaar vormt voor de Nederlandse samenleving. De PVV is voor hard straffen, tegen de multiculturele samenleving en tegen de Europese Unie.


– Alle moskeeën moeten dicht, de Koran wordt illegaal en vluchtelingen zijn niet meer welkom
– Nederland moet uit de EU stappen
– het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft
– er moet gekort worden op ontwikkelingshulp, innovatie, milieu, de media en cultuur
– lage inkomens-  en motorrijtuigenbelasting
– invoering van het bindend referendum

CDA:
Het Christen-Democratisch Appèl was decennialang een van de grootste partijen van Nederland. Na de tegenvallende resultaten een paar jaar geleden zijn de christendemocraten uit op een comeback. Terwijl het CDA in 2000 nog tegen het homohuwelijk stemde, presenteert het zich nu als de meest progressieve christelijke partij. De partij zit wat rechts van het midden en is conservatief. Op economisch gebied is het vooral voor een vrije markt en sociaal gezien vindt het CDA het belangrijk om naar ons verleden te kijken en oude waardes als respect en gelijkheid te bewaren. Lijsttrekker is de Fries Sybrand van Haersma-Buma.

– de basisbeurs voor studenten moet terug en het leenstelsel moet worden afgeschaft
– intensievere samenwerking met NAVO en EU om bijvoorbeeld IS aan te pakken
– leerlingen moeten het volkslied op school staand leren zingen
– een eenvoudiger belastingstelser met twee vlaktaksen. Rijken betalen nog wel meer dan armen, maar in vergelijking met bijvoorbeeld het PvdA valt dat verschil mee
– betere en betaalbare (ouderen)zorg mét een eigen risico
– een strenger vluchtelingenbeleid, want IS is gevaarlijk voor onze cultuur
– een maatschappelijke dienstplicht (in de zorg, dienst, etc.) voor jonge mensen

SP:
De socialistische partij is zoals je aan de naam hoort heel links. Qua economisch beleid is de SP het meest links van allemaal: van alle partijen strijden zij het meest voor nivellering en gelijkheid. Dus: de rijken betalen de meeste belasting en arme mensen worden zo goed mogelijk geholpen. Gierige mensen in de top van bedrijven moeten met hun ‘graaien’ ook aangepakt worden volgens de SP. Op andere vlakken verschilt de partij. In tegenstelling tot het grootste deel van de linkse partijen, hebben veel SP-leden kritiek op de EU. Qua zorg is de SP wel heel links: er moet een zorgfonds komen en het eigen risico moet weg. Lijsttrekker is Emile Roemer, herkenbaar aan de zachte g.

– weg met eigen risico en introductie zorgfonds: de fysio, tandarts en geestelijke hulp worden dan voor iedereen gratis
– minder macht en meer winstbelasting voor bedrijven
– harder aanpakken belastingontduikers en hogere belastingen voor topinkomens.
– studiebeurs komt er weer voor de student
– privacy op het internet is heel belangrijk
– meer aandacht voor integratie met gelijke kansen. – racisme is strafbaar
– mensen in nood helpen, maar wel een halt op de vluchtelingenstroom toeroepen
– Nederland is energieneutraal in 2050. Kolencentrales moeten dus snel dicht

D66:
In 1966 werden de Democraten ’66 opgericht als progressieve middenpartij. Ze zijn sociaal-liberaal: een beetje van beide. Economisch rechts en sociaal vooral links. Dus de rijken hoeven niet per se meer te betalen. Wel moet Nederland meer vluchtelingen opvangen, in de EU blijven en veel investeren in onderwijs, cultuur en een groen klimaat. Lijsttrekker is Alexander Pechtold en dat is hij al meer dan 10 jaar. Ondanks dat D66 in het midden zit, wat opzich wel handig is om mee samen te werken, heeft Pechtold nog nooit meegeregeerd. Nu wil hij president worden.

– onderwijs is topprioriteit: meer geld daar naartoe
– blijven investeren in kunst en sport, want dat is belangrijk voor onze identiteit
– alle kolencentrales dicht en als je energiezuinig leeft, hoef je minder belasting te betalen
– meer investeren in mensen als Mnr. Thijs, Mnr. Burggraaf en Mw. Bijenhof, zodat we een betere studiekeuze maken
– wietteelt wordt gereguleerd, dus dan hoeven coffeeshops niet meer bij illegale dealers te kopen
– je mag trouwen met wie je wil en doodgaan wanneer je wil
– D66 is sterk voor een Europese samenwerking, maar net als D66 in Nederland referenda wil, moet de EU ook democratischer

GroenLinks:
GroenLinks is een hele sociale en progressieve partij. Net als de SP en PvdA wil GL meer gelijkheid. GL loopt echter vooruit op het gebied van een beter klimaat. GL wil namelijk veel belasting op milieu-onbewust gedrag en wil duurzaamheid stimuleren. Voor de rest spreekt de partij wel voor zich: het eigen risico moet weg, er moet veel geld naar cultuur en onderwijs en vluchtelingen moeten opgevangen worden. De jonge Jesse Klaver is nu lijsttrekker en wil op zijn dertigste premier worden. Volgens de peilingen gaat hij in ieder geval de teleurstellende vier zetels van vier jaar geleden verdriedubbelen.

– een progressief milieubeleid dat zo snel mogelijk Nederland energieneutraal moet maken
– meer gelijkheid door hogere belasting voor de rijken en minder belasting voor de armen
– betaalbare zorg met afschaffing eigen risico
– gelijke kansen in het onderwijs. Racisme moet dus ook aangepakt worden. Ook moet er meer gekeken worden naar andere vaardigheden van een leerling dan alleen de cijfers
– Nederland moet in de EU blijven
– geld voor opvangen vluchtelingen in de regio, dus niet alleen massale AZC’s

Nog wat kleinere partijen:
50 plus:
50 plus, een partij die hoofdzakelijk opkomt voor de ouderen, is een hele jonge partij die in 2009 werd opgericht. Het belangrijkste standpunt van de partij is het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65. Nu is die 67, wat betekent dat je tot die leeftijd moet doorwerken om je AOW-geld te krijgen. Lijsttrekker Henk Krol meent dat dat te lang doorwerken is en vindt dat ouderen een langer en rijker pensioen verdienen. Voor de rest lijkt 50 plus een beetje op de VVD, behalve dat het eigen risico volgens 50 plus wel afgeschaft moet worden.

ChristenUnie:
ChristenUnie is een bijzondere partij. Lijsttrekker Gert-Jan Segers omschrijft zijn standpunten zelfs als ‘sociaal-christelijk’. Hoewel CU veel linkse standpunten heeft (wat vaak als progressief wordt gezien), is ze ook ouderwets christelijk. CU is dus tegen het homohuwelijk, tegen het recht op abortus en tegen de hulp bij zelfdoding. Anderzijds wil de CU wel een zuinig milieubeleid, inkomensgelijkheid en vrijheid van geloof (dus ook voor alle andere geloven).
SGP:
De Staatkundig Gereformeerde Partij is de oudste partij van de tweede kamer. Net als de CU is de SGP conservatief christelijk en dus tegen abortus en het homohuwelijk. De SGP is alleen wat rechtser dan de CU. Dus: een simpel belastingstelsel dat niet zo streng voor de rijken is. De SGP is ook voor de vrijheid van religie, maar maakt zich wel zorgen over moslims. Salafisme is gevaarlijk voor Nederland en moskeeën moeten niet zo’n herrie maken.

VNL:
VoorNederland van Jan Roos is een rechtse nationalistische partij die zich ernstige zorgen maakt over Nederland. VNL zit eigenlijk een beetje tussen de VVD en de PVV. Het wil een vlaktaks van 25% voor iedereen, omdat mensen die hard werken van hun geld mogen genieten. VNL wil hogere straffen en een streng immigratiebeleid dat vluchtelingen alleen toelaat als ze een meerwaarde brengen. De EU moet kleiner en vooral over de markt gaan. Files moeten worden aangepakt met asfalteren. Jan Roos vindt het ook belangrijk dat we vooral mogen zeggen wat we willen in de politiek, dus ‘pleur op’ of ‘doe eens normaal man!’ moet kunnen.

Partij voor de Dieren:
Misschien doet de naam van deze partij je lachen, maar ook deze partij wil een beter Nederland. Daar hoort volgens lijsttrekster Marianne Thieme dierenwelzijn bij. Behalve dat de PvdD veel weg heeft van GroenLinks, wil de PvdD de bio-industrie volledig afschaffen, is ze iets eurosceptischer en wil ze de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.

DENK:
Deze partij werd ooit opgericht door twee PvdA-dropouts en Sylvana Simons. Die laatste heeft nu haar eigen partij opgericht, ‘artikel 1’, die vooral voor die wet vecht, namelijk die tegen discriminatie. DENK, onder leiding van Tunahan Kuzu, doet min of meer hetzelfde. DENK is een relatief linkse partij die naar gelijkheid streeft. Niet alleen op het gebied van inkomens, maar ook in onze cultuur. Zo stelt DENK dat er in het Nederlandse systeem veel te veel racisme is en dat dat strafbaar moet worden. Het moet volgens deze partij niet kunnen dat je anders wordt bekeken in een sollicitatiegesprek als je bijvoorbeeld een Turkse naam hebt.

Hopelijk heb je een keuze kunnen maken!

Groet,

Joep uit V6.