13 december was het dan zover, het was tijd voor de havo Rotary-debatwedstrijd! Voorgaande jaren waren er al Rotary-debatwedstrijden met het vmbo-t en het vwo en nu mocht ook de havo het strijdtoneel betreden. De leerlingen van het Hermann Wesselink College gingen niet tegen elkaar debatteren, maar tegen het Amstelveen College en het Keizer Karel College.

Over maar liefst negen stellingen werd door verschillende groepen gedebatteerd. Natuurlijk was de nodige voorbereiding aan het debat voorafgegaan: alle viertallen kregen een week van tevoren hun stelling te horen; ze wisten echter niet of zij voor of tegen de stelling waren. Ook kregen de leerlingen drie lessen debatcoaching van het Nederlands Debat Instituut. In deze lessen hebben zij een goed inzicht gekregen van hoe het debatteren er nu aan toegaat. Ook kregen zij veel informatie over de stevige klus om de jury te overtuigen dat het eigen team echt gelijk heeft. Het is namelijk de jury die je wilt overtuigen, niet je opponent!
Nadat we nog even een kommetje kippensoep naar binnen hadden gewerkt en elkaar een ‘toi toi toi’ hadden toegefluisterd, was het tijd om te debatteren – eerst nog met heel wat kriebels in de buik. Er was veel publiek dat voornamelijk bestond uit ouders, vrienden en leraren.
Het debat werd gehouden in de kantine, waar acht stoelen klaarstonden voor de debaters: vier voor de partij die vóór de stelling was en natuurlijk vier stoelen voor de partij die ertégen was. Op de beamer werd de tijd bijgehouden. De leerlingen van beide partijen stuurden één teamlid naar voren om binnen één minuut de openingsspeech te houden, waarin deze spreker moest uitleggen waarom de eigen partij nou vóór of tégen de stelling was en wat de argumenten daarvoor waren. Daarna kwamen er vier minuten op de klok te staan en was het debattijd! Om de beurt konden de debaters reageren op elkaars antwoord. In het begin werd er nog vaak ‘uuuhhmm’ gezegd of konden de teams niet gemakkelijk een weerlegging bedenken, maar daarna ging het goed. De kriebels waren er nog wel, maar waren nu minder sterk.

Toen het debatteren was afgelopen, had de jury overlegtijd. Welke school zou winnen, wie was de beste debater en wie had de beste quote?

De prijs voor de beste debater was aan een leerlinge van het Amstelveen College. Zij gebruikte goede handgebaren en sprak duidelijk en overtuigend. De prijs voor de beste quote ging naar het Keizer Karel College. En de school die het debat gewonnen had was het…… Hermann Wesselink College! Onze leerlingen namen de prijs juichend in ontvangst, wat een prachtige afsluiting vormde van de eerste havo-Rotary-Debatwedstrijd.